Sposoby płatności

Wersje sposobów PŁATNOŚCI archiwalne oraz aktualne dla sklepu www.mennica-rosenberg.pl będącego własnością podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o.

 1. Wersja sposobów PŁATNOŚCI ver. 0.4 obowiązująca do dnia 31.12.2022 | dostępna – TUTAJ
 2. Wersja sposobów PŁATNOŚCI ver. 0.3 obowiązująca do dnia 31.12.2021 | dostępna – TUTAJ
 3. Wersja sposobów PŁATNOŚCI ver. 0.2 obowiązująca do dnia 24.12.2021 | dostępna – TUTAJ
 4. Wersja sposobów PŁATNOŚCI ver. 0.1 obowiązująca do dnia 01.10.2021 | dostępna – TUTAJ

AKTUALNA wersja sposobów PŁATNOŚCI obowiązująca od dnia 01 stycznia 2023 znajduje się poniżej

przelewy24 platnosci mennice
paynow mbank platnosci mennice
tpay platnosci mennica
visa master card platnosci mennica

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021. Mennica ROSENBERG sp. z o.o. dopuszcza kanały płatności na warunkach określonych niniejszym regulaminem. Sklep interentowy www.mennica-rosenberg.pl  na platformie zapewniającej obrót metalami szlachetnymi oraz równoległy rynek wtórny na portalu Giełdy Rosenberg. ( Giełda Rosenberg objęta jest odrębnymi zasadami płatności i regulaminem ). Zapewniamy w systemie ciągłym 100 % bezpieczeństwo kupno i sprzedaż złota o wszystkich próbach oraz platyny | srebra | palladu | miedzi i rodu pod każdą postacią.  Zaświadczenia i pozwolenia gwarantujące bezpieczeństwo prób pobierczych metali.  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy nr. 001/05/2020/PP – PDF również Kasjer Walutowo Złotowy nr. 005/05/2020/KAS – PDF ( dokumenty są w siedzibie firmy lub w sekcji Download . RODO certyfikat nr. 2021/FD/012/SR rodo.pdf

Mennica Rosenberg sp. z o.o. posiada  umowy z operatorami którzy zapewniają systemy płatności dla wygody i ekspresowych transferów środków pieniężnych. Operatorzy umożliwiają uiszczenie opłaty w następujących walutach: PLN, USD, EUR a Mennica Rosenberg sp. z o.o. prowadzi rachunki bankowe w PLN | USD oraz EUR i umożliwia wpłaty w tych walutach. Operatorzy płatności dla platformy metali szlachetnych to :

 1. TPAY – Krajowy Integrator Płatności S.A.; plac Andersa 3, 17 piętro; 61-894 Poznań. Regulamin operatora znajdziemy – TUTAJ
 2. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327). Prowadząca serwis płatności Przelewy24. Regulamin operatora znajdziemy – TUTAJ 
 3. mElements S.A. Prosta 18 ; 00-850 Warszawa . Prowadząca serwis płatności należące do grupy mBank Paynow.pl. Regulamin operatora znajdziemy – TUTAJ

§ 2

Płatności Internetowe za pośrednictwem operatora TPAY.com

 1. Płatności online tpay.com Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych ( przelewy online, BLIK ) uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji od sprzedawcy. Koszt transakcji płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi: Tpay.com – 0,90% wartości brutto transakcji. Metody i kanały płatności obsługiwane przez sklep www.mennica-rosenberg.pl dzięki umowie z Krajowy Integrator Płatności S.A. są następujące :
   1. Portfele elektroniczne – NIE obsługuje sklep. 
   2. Przelewy Online – TAK. Kanał dostępny w sklepie . Prowizja wynosi – 0,90% brutto.
   3. BLIK – TAK. Kanał dostępny w sklepie.  Prowizja wynosi – 0,90% brutto.
   4. Katy płatnicze | Visa MasterCard – NIE obsługuje operator. 
   5. Raty – NIE obsługuje sklep. 
 2. Szczegóły i opis metod płatności dostępne poprzez TPAY.COM znajdziemy pod adresem – https://tpay.com/dla-biznesu/metody-platnosci
 3. Regulamin operatora i zasady korzystania z powyższych kanałów płatniczych znajdziemy pod adresem :  https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania

§ 3

Płatności Internetowe za pośrednictwem operatora PRZELEWY24.pl

 1. Płatności online PRZELEWY24. Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych ( przelewy online, BLIK ) uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji od sprzedawcy. Koszt transakcji płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi: Przelewy24 – 1% wartości brutto transakcji. Metody i kanały płatności obsługiwane przez sklep www.mennica-rosenberg.pl dzięki umowie z PayPro S.A. są następujące :
   1. P24NOW – NIE obsługuje sklep. 
   2. Przelewy Online – TAK. Kanał dostępny w sklepie . Prowizja wynosi – 1% brutto.
   3. BLIK – TAK. Kanał dostępny w sklepie.  Prowizja wynosi – 1% brutto.
   4. Katy płatnicze | Visa MasterCard . Kanał w trakcie procedowania w sklepie.
   5. ApplePay – NIE obsługuje sklep. 
   6. GooglePay – NIE obsługuje sklep. 
   7. PayPro – NIE obsługuje sklep. 
   8. Raty – NIE obsługuje sklep. 
 2. Szczegóły i opis metod płatności dostępne poprzez PRZELEWY24 znajdziemy pod adresem – https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci
 3. Regulamin operatora i zasady korzystania z powyższych kanałów płatniczych znajdziemy pod adresem : https://www.przelewy24.pl/regulamin
 

§ 4

Płatności Internetowe za pośrednictwem operatora PayNow.pl – mBank

 1. Płatności online PayNow.pl. Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych ( przelewy online, BLIK ) uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji od sprzedawcy. Koszt transakcji płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi: PayNow – 0,95% wartości brutto transakcji. Metody i kanały płatności obsługiwane przez sklep www.mennica-rosenberg.pl dzięki umowie z mElements S.A. są następujące :
   1. Przelewy Online – TAK. Kanał dostępny w sklepie. Prowizja wynosi – 0,95% brutto.
   2. BLIK – TAK. Kanał dostępny w sklepie. Prowizja wynosi – 0,95% brutto.
   3. Katy płatnicze | Visa MasterCard – NIE obsługuje operator. 
 2. Szczegóły i opis metod płatności dostępne poprzez PRZELEWY24 znajdziemy pod adresem – https://www.paynow.pl/metody-platnosci
 3. Regulamin operatora i zasady korzystania z powyższych kanałów płatniczych znajdziemy pod adresem :  https://www.paynow.pl/regulaminy

  § 5

  Przelewy bankowe bezpośrednio na konto Mennica Rosenberg sp. z o.o.

  1. Przelewu bankowego należy dokonać w ciągu 24 godz. od złożenia zamówienia. Brak płatności w wymaganym terminie może spowodować anulowanie zamówienia. ( różnice kursowe metali inwestycyjnych powodują zmianę ceny 2 x na dobę ) . Momentem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  Nazwa odbiorcy:
  CENTRALA : Mennica Rosenberg sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51 ; 04-026 Warszawa | NIP: 5213895957

  Numer konta do wpłat w PLN: 28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 – Kod SWIFT / BIC: BPKOPLPW – Prowizja wynosi – 0% brutto.
  Numer konta do wpłat w PLN: 68 1140 2004 0000 3902 8061 4072 – Kod SWIFT/BIC: – BREXPLPWMBK  – Prowizja wynosi – 0% brutto.
  Numer konta do wpłat w EUR: 28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 – Kod SWIFT / BIC: BPKOPLPW – Prowizja wynosi – 0% brutto.

  § 6

  Płatności gotówką oraz online bezpośrednio w siedzibie Mennica Rosenberg sp. z o.o.

  1. Istnieje możliwość płatności gotówką w siedzibie Sprzedawcy. Od dnia 1 stycznia 2023 płatności gotówkowe w siedzibie sprzedającego posiadają następujące limity gotówkowe regulowane przez ustawodawce :
   1. Podmioty Gospodarcze – limit jednorazowej płatności gotówką wynosi 8.000 PLN bądź równowartość w innej walucie
   2. Osoby fizyczne – limit jednorazowej płatności gotówką wynosi 20.000 PLN bądź równowartość w innej walucie. Polski Ład wprowadził nowy punkt do ustawy o prawach konsumenta.  Konsument | osoba fizyczna musi dokonać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego ( wpłata poprzez Poczta Polską nie posiada limitu ). Jednorazowa wartość transakcji gotówką nie może wynosić więcej niż kwota 20.000 PLN złotych.
  2. Od stycznia 2023 r. zmienił się również sposób zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będą mogli zaliczyć wydatku na kwotę powyżej 8 tys. złotych do kosztu, jeśli ten zostanie uregulowany inaczej niż za pośrednictwem rachunku bankowego. Tylko płatność gotówką, która nie przekroczy 8 tys. złotych, może stanowić koszt podatkowy.
  3. Wszystkie transakcje przekraczające wartość 15000 euro zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 Nr 116 poz. 1216z późn. zm.) podlegają rejestracji.
  4. O ile kupujący ma możliwość płatności tylko i wyłącznie gotówką uprzednio musi to ustalić ze Sprzedawcą i dostać zwrotnie akceptację takiej formy płatności.
  5. Prowizja od płatności gotówką w siedzibie sprzedającego wynosi 1% brutto i jest spowodowana tym iż sprzedawca ponosi opłatę od wpłaty gotówki na swój rachunek bankowy w PKO BP czy mBank.
  6. PKO BP oraz mBank pobierają prowizje od wpłat gotówkowych w wysokości 0,6% oraz kolejno 0,7%. Wysokość takiej prowizji przy przyjęciu gotówki od klienta usalata bezpośrednio bank. Prowizją zostaje obciążony sprzedający w stosunku do banku.
  7. Płatnośc gotówką poprzez operatora POCZTA POLSKA – według stawek operatora. Kalkulator prowizji pobierach przez Pocztę Polską znajduje się TUTAJ
  8. Płatności w siedzibie Sprzedawcy.
   a) Prowizja od płatności kartą w siedzibie sprzedającego wynosi 1,49 % brutto . Płatność kartą ( Visa, MasterCard, Maestro, Electron ). Prowizje według stawki operatora kart, Kalkulator prowizji pobierach przez SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, znajduje się TUTAJ – zbliżeniowych terminal płątniczy SumUp®.
  9. b) Płatności aplikacją bankową BLIK z użyciem terminala płatniczego. Koszt transakcji płatności ponosi Kupujący, prowizja wynosi: 0.37% wartości brutto transakcji. Z BLIKa mogą korzystać klienci następujących banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Getin Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Orange Finanse, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole i Bank Pekao S.A.
  Logo Tpay
  przelewy24 mennica rosenberg
  Sending
  User Review
  4.63 (113 votes)