ANONIMOWO kupię złoto

REGULAMIN zakupu anonimowego

Wersje REGULAMINU zakupu anonimowo archiwalne oraz aktualne dla konsultanta www.mennica-rosenberg.pl będącego własnością podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o.

  1. Wersja regulaminu zakupu anonimowo ver. 0.2 obowiązująca do dnia 01.03.2022 | dostępna – TUTAJ

AKTUALNA wersja REGULAMIN zakupu anonimowo. Obowiązuje od dnia 15 marca 2022 r. a treść znajduje się poniżej 

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021. Mennica ROSENBERG sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl  na platformie zapewniającej obrót metalami szlachetnymi oraz równoległy rynek wtórny na portalu Giełdy Rosenberg.  Zapewniamy w systemie ciągłym 100 % bezpieczeństwo kupno i sprzedaż złota o wszystkich próbach oraz platyny | srebra | palladu | miedzi i rodu pod każdą postacią.  Zaświadczenia i pozwolenia gwarantujące bezpieczeństwo prób pobierczych metali.  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy nr. 001/05/2020/PP – PDF również Kasjer Walutowo Złotowy nr. 005/05/2020/KAS – PDF ( dokumnety są w siedzibie firmy lub w sekcji Download . RODO certyfikat nr. 2021/FD/012/SR rodo.pdf

§ 2

Definicje

Klient – każdy podmiot ( pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsultant – podmiot Mennica ROSENBERG sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026,  Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez spółkę Mennica ROSENBERG Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.mennica-rosenberg.plza pośrednictwem, którego Klient może zapoznać się z towarem do zakupu.

Umowa zawarta na odległość – z definicji umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach Sklepu ), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin nie dotyczy sklepu internegowego www.mennica-rosenberg.pl .

Produkty – dostępne u PRODUCENTA mogące być przedmiotem zakupu przez klienta

§ 3

Kontakt z Konsultantem 

  1. Klient może kontaktować się ze Konsultantem osobiście w godz od 10 do 17 lub listownie pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 w Warszawie a także za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mennica-rosenberg.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 pod numerem +48 22 427 49 68

§ 4

Informacje ogólne zakupu anonimowo

  1. Klient dokonuje zakupu złota inwestycyjnego bezpośrednio od producenta. Produkty zakupione przez klienta są do odbioru na terenie EU w 3 dostępnych lokalizacjach  tj : BERLIN lub Frnakfurt nad Menem lub Geneva. Towar jest dostępny do odbioru od 7 do 14 dni roboczych w zależności od wolumenu zamówienia. Dokładny adres odbioru towaru konsultant przekazuje klientowi wraz z FV zakupową
  2. Konsultant nie występuje w czasie całej transakcji zakupu towaru przez klienta w charakterze sprzedawcy. Konsultant nie występuję jako pośrednik ani nie figuruje w żadnych dokumentach sprzedażowych czy protokołach przekazania towaru. Bezpośrednia rola konsultanta ogranicza się tylko i wyłącznie do wskazania Klientowi :
    1. Atualnych Cen HURTOWYCH złota inwestycyjnego od Producenta.
    2. Terminów i miejsca odbioru złota inwestycyjnego od Producenta.
    3. Zorganizowania terminu odbioru dla klienta oraz konwojowania do miejsca odbioru wraz z logistyką . Co jest objęte odrębną umową konsuktacji. 
Sending
User Review
4.66 (32 votes)